Revisorer i Stockholms stadsdelarDå Stockholm är den största staden i Sverige, är det också förmodligen här man hittar det största utbudet av revisorer. Utbudet skiljer sig dock en del mellan stadsdelarna, och vissa stadsdelar har långt fler än andra. Hur ser det egentligen ut? Hur ser fördelningen ut?

Kungsholmen

Kungsholmen är den stadsdel i innerstaden där finns lägst antal revisorer – endast en. Kungsholmen är inte direkt den stadsdel med högst antal invånare heller, då ungefär 55 000 människor endast bor här. 55 000 kan till exempel jämföras med Södermalm, som har en befolkning på över det dubbla – 126 000.

Befolkning: 54 082

Revisorer: 1

Södermalm

Södermalm är en folkrik stadsdel och har således fler revisorer än vad Kungsholmen har. Dock får man säga att det är något oproportionerligt. Södermalm har, med sina 126 000 invånare, hela 4 revisorfirmor. Det här innebär betydligt högre andel revisorer per Södermalmsbo än vad som gäller på Kungsholmen. Dock skulle det ju räcka med att endast en revisor till baserar sig på Kungsholmen för att dessa siffror ska jämna ut sig mycket.

Befolkning: Ca 126 000

Revisorer: 4

Gamla stan

Gamla stan har, med största sannolikhet tack vare sitt mycket centrala läge, oproportionerligt många revisorer.  Området har 2 revisorer på sina ca 3 000 invånare. Gamla stan tillhör rent formellt sett Södermalm, men upplevs av de flesta som ett eget distinkt område, därför har området en egen rubrik i den här texten.

Befolkning: 3000

Revisorer: 2

Östermalm

På Östermalm finns 4 revisorer. Östermalm är en ganska stor stadsdel till ytan och har en relativt (jämfört med Södermalm till exempel) liten befolkning med sina 71 000 invånare.

4 revisionsbyråer på 71 000 invånare är betydligt högre än både Södermalm och Kungsholmen. Stadsdelen får dock fortfarande se sig slagen av Gamla Stan med sina 2 revisorer på 3000 invånare.

Gamla stan får dock ses som ett ganska svårjämförbart område. Antalet invånare är mycket litet för sin centrala position i Stockholm. Det centrala läget är naturligtvis gynnsamt för revisorer att basera sig vid.

Befolkning: Ca 71 000

Revisorer: 4 st

Oavsett vilken stadsdel som man bor i finns alltså minst en revisor i närheten. Vilken är närmast dig?