Skillnaden på ekonomisk och medicinsk invaliditetAlla som går i skolan och de allra flesta som har ett jobb har en olycksfallsförsäkring som ersätter för personskador under skoltiden och arbetstiden. Men sker en skada på fritiden behövs en individuell olycksfallsförsäkring för att man ska få ersättning. Olycksfallsförsäkringens olika delar kan läsas om på Forsakringen.se. Två av dessa är ekonomiskt invaliditet och medicinsk invalidet. För de som inte är insatta i försäkringsbegrepp kan det vara svårt att veta vad detta betyder men det är inte speciellt krångligt även om försäkringsbolagens avtal många gånger vill göra sken av det.

Medicinsk invaliditet

En person som får en sådan skada att man inte blir helt återställd har fått en mindre eller större invaliditet. Det ska i detta fall handla om att man inte kan röra armen, titta åt ett håll eller att man blivit av med en kroppsdel för att detta ska gälla. Det räcker alltså inte med att man fått ett bestående ärr. Däremot kan man även få pengar för ärr men då under försäkringsdelen ”utseendemässiga förändringar”.

Det man får ersättning för när man får pengar för medicinsk invaliditet är alltså en funktionsnedsättning resterande del av livet. Hur mycket pengar man får beror på hur stor invaliditeten är vilket räknas mellan 1 och 100%.

Ekonomisk invaliditet

Om medicinsk invaliditet handlar om minskad funktion så handlar ekonomisk om minskad arbetsförmåga. Det kan visa sig att man inte kan fortsätta med det jobb man tidigare haft eller till och med vara så att man inte kan arbeta alls. Att få ersättning för ekonomisk invaliditet från olycksfallsförsäkringen betyder att man får pengar som till viss del ska ersätta den ekonomiska skadan som skett eftersom man in framtiden inte längre kommer att kunna jobba i lika stor utsträckning.

Läs mer om olycksförsäkringar.