Godis

Gå till Norrgården. Där finns MOAM-kolor i en tallrik i ett skåp. Du får ta två paket kolor.

BRA JOBBAT /  Katten med skatten