Varför kondensor?Vad har man för användning av en kondensor?

Ska man enkelt  förklara vad en kondensor är så kan man säga att det är en anordning för kondensering, det vill säga där gas övergår till vätska. Kondensorn är en del av luftkonditioneringen och tillverkad av aluminium, inuti denna kondenseras kylmedel medan värme alstras. Kondensorn måste vara väl ventilerad och är därför placerad framför kylaren, den har även några extra elektriska fläktar som ska blåsa på den vilket är nödvändigt för god kylning när bilen står stilla.

En kondensor används inte enbart i fordon utan i alla möjliga sorters motorer, värmepumpar och kylmotorer etc. Kondensorn kan nämligen fungera både som nerkylande och uppvärmande. Om din kondensor slutar fungera beror de antagligen på en mekanisk skada eller elektrokemisk korrosion. Allt som oftast är det den första delen av kylsystemet som är skadat, detta beroende på sitt läge och att den tar mest stryk. Den är enbart skyddad av en kylargrill så det är inte mycket skydd. Tyvärr är det ganska vanligt att sådana problem uppstår då kondensorn är första delen i kondensorsystemet och är den del som är i kontakt med dammpartiklar, salter och smågrus. Dessutom bidrar dess rörkonstruktion ofta till problem. Om kondensorn blir otät, på grund av korrosion, är det ett måste att byta den. Många hävdar att man kan laga och reparera en trasig eller icke fungerande kondensor, men ofta är det både mer komplicerat och dyrare än att köpa en helt ny reservdel.

Om din kondensor visar tecken på att vara dåligt fungerande kan du hitta en ny hos till exempel Bosch.

Företaget Bosch är några av de ledande bildelsleverantörerna i Tyskland. De är kända för sin högklassiga innovation, kvalitet och tradition. Företaget distribuerar sin tekniska utrustning och bildelar i 146 platser i hela världen.

Inte bara utbudet är brett utan även vilka fordonsmodeller de passar till.