Fritidshuset kan behöva tilläggsförsäkrasAtt försäkra sitt fritidshus ser nog de flesta som en självklarhet. Eftersom huset ofta inte är speciellt mycket värt och man inte heller har värdefulla saker där är det lätt att lockas att köpa den billigaste fritidshusförsäkringen som finns på marknaden. Det är ju bara ett gammalt torp som ska försäkras…

Detta tänk kan visa sig vara riktigt felaktigt den dagen oturen är framme. Detta framförallt om man har ett gammalt torp (med betoning på gammalt). För som med alla försäkringar så bygger ersättningen man får på värdet på det som gått sönder nedräknat med ett åldersavdrag. Har man då ett torp från 1800-talet blir avdraget ganska stort. Man bör alltså i detta fall kontakta sitt försäkringsbolag och säkerställa sig om hur ersättningsnivån kommer att räknas ut om olyckan är framme.  Till största sannolikhet erbjuds en tilläggsförsäkring.

Värde extra 

Namnet på försäkringen varierar men ett av Sveriges största försäkringsbolag har valt att kalla detta tillägg för värdeextra. Det betyder att åldersavdraget sänks betydligt vilket gör att ersättningen blir mycket större om något skulle hända. Många gånger höjer tillägget till fritidshusförsäkringen även andra ersättningsnivåer.

Drulle

Ett annat tillägg till fritidshusförsäkringen som man bör teckna är ”Drulle”-försäkringen. Detta går även ofta under namnet AllRisk men innehållet är det samma. Precis lika viktigt som det är att teckna ett drulletillägg till sin hemförsäkring så är det att teckna det till fritidshuset. Det handlar om att man kan få ersättning för skador som uppkommit av ren otur (klantighet). Det är lätt gjort att barnen sparkar fotboll så att en ruta går sönder eller att man tappar stekpannan på något ömtåligt. 

Men…

Den bästa man kan göra är att vara aktsam för att inte behöva utnyttja sin försäkring. Detta genom att vara försiktig, ha brandvarnare, brandsläckare och tänka säkerhet i första hand. Men även att låta sotaren komma ut och inspektera eventuell skorsten med jämna intervaller. För skulle det uppstå en brand på fritidshuset och det visar sig vara på grund av att man inte underhållit skorsten kan det sluta med att man inte får någon ersättning.